Medlemsmøder:

Foreningen afholder et fast medlemsmøde om måneden.

Undtaget er dog juli og december.

På møderne hygger vi os med fælles samvær, udveksling af erfaringer, foredrag og andre aktiviteter.


Oftest afholdes medlemsmøderne den 2. mandag i måneden fra kl. 19:00 i

Kantinen på Søndermarksskolen
Byskov Allé 41
4200 Slagelse


Særlige medlemsmøder:


Møderne bliver ind imellem afholdt som havemøder hos nogle medlemmer, hvor vi får lejlighed til at se på deres fugle.

Juni holdes medlemsmødet som en grill / sommerfest.

September tager vi på udflugt.

Oktober afholder vi udstilling.

November afholdes juleafslutning med uddeling af præmier / pokaler fra udstillingen, spisning af traditionel julemad og bankospil.Se nærmere på siden med listen over aktiviteter.Medlemsliste:

Medlemmer af foreningen kan rekvirere liste over medlemmer ved henvendelse til vores kasserer: