Bliv medlem af Vestsjællands Fugleforening

Vestsjællands Fugleforening er en forening, der tæller mange forskellige mennesker, som har den fælles interesse at holde fugle under beskyttede forhold.


Foreningens formål er, ved afholdelse af møder med foredrag, diskussioner, film etc. og afholdelse af udstillinger, at udbrede kendskabet til og øge interessen for fugle, både under beskyttede forhold og i naturen.

For at følge med i hvad der sker på landsplan, samt få råd og vejledning udefra, er foreningen tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF).

Der afholdes medlemsmøder en gang om måneden, oftest 2. mandag i måneden i kantinen på Søndermarkskolen, hvor vi hygger os med fælles samvær, udveksler erfaringer, afholder foredrag og andre aktiviteter.
Ind imellem afholdes møderne i stedet som havemøder hjemme hos nogle medlemmer.

Én gang om året har man lejlighed til at udstille og få bedømt sine fugle.

Ligeledes afholdes hvert år fuglemarked og udflugter, hvor vi bl.a. besøger andre foreningers fuglehold.


Er du interesseret i at vide mere, er du altid velkommen til helt uforpligtende at komme til vores møder.

Det gælder enten du har én fugl eller et større fuglehold.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.


Oplev den glæde at være sammen med andre, som interesserer sig for fugle og meld dig ind i vores forening.Årligt kontingent:

Enkeltmedlem

350,00 kr.

Ægtepar

400,00 kr.

Junior medlem

175,00 kr.

Indmeldelse:

 
 
 
 
 
 
Enkeltperson
Ægtepar
Junior medlem (under 18 år)
 
Via e-mail
Via post