Velkommen til Vestsjællands Fugleforening - en levende forening

Foreningens formål er at udbrede kendskab til eksotiske fugle, samt deres røgt og pleje i fangeskab.
Dette gøres bl.a. via afholdelse af møder og foredrag, udstillinger og fælles udflugter.

Om du er opdrætter, stuefugleholder, tamfugleholder, har en enkelt fugl eller blot har en interesse for eksotiske fugle, så er du meget velkommen hos os.


Som medlem af Vestsjællands Fugleforening har du adgang til alle foreningens aktiviteter:Medlemsmøder

Vi afholder medlemsmøder en gang om måneden, hvor vi hygger os med fuglesnak, foredrag og meget andet.
Ind imellem afholdes møderne som havemøder hos nogle af medlemmerne.Fælles udflugter
Vestsjællands Fugleforening tager på ture til fugleparker og andre foreninger, både i Danmark og udenlands.


Fuglemarked
Vi afholder fuglemarked en gang om året om foråret.Fugleudstilling

Årets højdepunkt er vores årlige fugleudstilling i oktober, hvor vores medlemmer viser deres fugle og avls-resultater frem til bedømmelse.Juleafslutning

Vi slutter året af med vores jule-komsammen, hvor vi uddeler præmier fra udstillingen og hygger med rigtig god mad og snak.Som medlem modtager man desuden Vestsjællands Fugleforenings medlemsblad.


Vi har et godt netværk i foreningen, som kan hjælpe med råd og vejledning til bl.a. etablering af et fuglehold, bygning af bure og volierer, eller bare en snak om foder m.v.

For at følge med i hvad der sker på landsplan, samt få råd og vejledning udefra, er foreningen tilsluttet Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF).


Foreningen råder også over et bibliotek med fuglebøger, tidsskrifter og film, som vores medlemmer er meget velkomne til at låne.Nye medlemmer er altid meget velkomne.