Foredrag v. Jørgen Petersen fra Ordrup, Midtsjælland

Mandag d. 11. november 2024 fra kl. 19.00


Kantinen på Søndermarksskolen
Byskov Allé 41, 4200 SlagelseGenerelt om papegøjer som hobby - erfaringer og refleksioner fra et fugleholdJørgen Petersen har holdt fugle, siden han var 7 år på nær nogle få år, hvor der var fokus på at stifte familie, samt en række år, hvor han erhvervsmæssigt rejste meget i udlandet.


Med ca. 5 årtiers erfaring som fugleholder vil han i foredragsform fortælle om, hvordan hans interesse for især papegøjer startede og om, hvordan interessen med tiden udviklede sig til en passion qua forskellige inspirationskilder.


Jørgen vil derudover causere over, hvorfor mennesker holder fugle, berøre nogle af fugleholderens dilemmaer (herunder om vi eksempelvis skal beskæftige os med mutationer) og om hans oplevelser af omverdenens syn på fugleholdere.


Samtidig vil der blive reflekteret over udfordringerne for såvel fugleholdere som fugleforeninger, samt om vi som fugleholdere kan gøre en forskel i forhold til

naturbeskyttelse.


Desuden gives et bud på fremtidens fuglehold, eller snarere på vilkårene herfor.


Foredraget vil blive rundet af med en gennemgang af - og fotos fra - hans eget fuglehold, som det så ud frem til januar 2018.

Indtil da havde Jørgen i årtier boet i et par tætbebyggede parcelhusområder, der

satte snævre grænser for, hvor stort hans fuglehold kunne være og hvilke arter, der kunne holdes.


Jørgen har siden 2009 haft en privat hjemmeside, www.birdkeeper.dk, hvor han deler sin viden og erfaringer med papegøjer som hobby.